Vi arbeider hele tiden sammen med industri og næringsliv for økt verdiskaping og flere lokale arbeidsplasser.

"Ta utgangspunkt i de naturlige forutsetninger og den virkelighet som er virkelig, og ikke i en virkelighet som er ønsket av deg selv eller andre."

— Magne Løfaldli

Dette kan vi hjelpe deg med →
Bilde av fjell

Vi hjelper deg som skaper verdier

branding icon

Nyskaping og utvikling

Innovativt og kreativt samarbeid

Gjennom et innovativt og kreativt samarbeid skal vi drive en kontinuerlig positiv og grensesprengende prosess for industriell nyskaping og utvikling.

Bistand

Idé- og forretningsutvikling

Vi kan hjelpe deg med idé- og forretningsutvikling, bistå deg i forhold til dine utviklings- og innovasjonsplaner og bidra med vår kunnskap og et bredt nettverk.

Vi tar bestandig utgangspunkt i dine virkelige behov og hjelper deg med planer som er best tilpasset akkurat deg.

branding icon
branding icon

Forkning og Innsikt

Stort nasjonalt og internasjonalt nettverk

Med vårt store kontaktnett mot både nasjonale og internasjonale FoU miljøer kan vi koble prosjekter mot den riktige samarbeids- og utviklingspartner.

Innveno AS er et utviklingsselskap for gründere, industri og næringsliv som ble etablert i 2010

Innveno arbeider hele tiden sammen med industri og næringsliv for få mer verdiskaping og flere arbeidsplasser til Nordmøre

Våre viktigste arbeidsområder

 • Ide og gründerutvikling
 • Prosjektutvikling:
 • – I nettverk og klynger
 • – For enkeltbedrifter
 • Kompetanseutvikling
 • Kobling mellom industri/næringsliv og forskning- og utviklingsmiljøg
 • Finansiering og kontakt med virkemiddelapparatet
 • Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Kobling og utvikling på tvers av tradisjonelle næringer og bransjer

Innveno AS skal bidra til at idéer, initiativ og engasjement bidrar til lokal og regional verdiskaping.

 • Videreutvikling, finansiering og kommersialisering av idéer og gründerprosjekter
 • I bedrift:
 • – Prosjektutvikling
 • – Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
 • – Prosjektorganisering
 • – Prosjektledelse
 • Klynge og nettverk:
 • – Felles strategi og utvikling
 • – Utvikling av samarbeidsprosjekt mellom to eller flere bedrifter
 • – Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
 • – Prosjektfinansiering
 • – Prosjektledelse