Vi arbeider hele tiden sammen med industri og næringsliv for økt verdiskaping og flere lokale arbeidsplasser.

"Ta utgangspunkt i de naturlige forutsetninger og den virkelighet som er virkelig, og ikke i en virkelighet som er ønsket av deg selv eller andre."

— Magne Løfaldli

Dette kan vi hjelpe deg med →
Bilde av fjell

Bærekraftsrapportering – for et bedre miljø

SUNS, Vindel, SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre og Innveno har gått sammen om å lage et program for små og mellomstore bedrifter (SMB) på Nordmøre, som gir innsikt i hva som ligger bak begreper som bærekraft, klimaregnskap, taksonomi, åpenhetsloven, m.m., samt bistand til hvordan din bedrift skal forholde seg til krav og lover som er, og som kommer.

Første del av dette programmet består av en introduksjon til bærekraftsrapportering og hvorfor vi må forholde oss til dette. Her vil vi også få hjelp fra en lokal bedrift som har lang erfaring med å lage klimaregnskap for egen virksomhet.

Program

 • Introduksjon om programmet v/Innveno
  • Hva er bærekraft?
  • Hvorfor rapportere?
  • Hva vil det si å ha et klimaregnskap?
 • Surnadal Transport v/Atle Norli. Klimaregnskap – hvordan og hvorfor gjør vi det?
 • Spørsmål og svar
 • Info om gjennomføring og framdrift av programmet

Sunndalsøra: Torsdag 23. november, kl. 13.00-15.00, Sunndal kulturhus

Surnadal: Mandag 27. november, kl. 13.00-15.00, Innveno

Kristiansund: Desember

Gratis deltakelse på introduksjonsprogrammet.

For bedrifter som ønsker å videreutvikle sin bedrift, har vi i Innveno og Vindel innovasjonsstøtte gjennom Næringshageprogrammet. Vi kan der gi 50 % avslag på videre deltakelse på bærekraftsprogrammet. Mer informasjon vil bli gitt på introduksjonsdagene.

Påmelding til:

SUNS, Ane Wennevold: ane@suns.no

Innveno, Mette Sæter Ormset: mette@innveno.no

Påmeldingsfrist

Sunndal: 22.november

Surnadal: 24. november

Logoer for innveno suns vindel og surnadalbank

Vi hjelper deg som skaper verdier

branding icon

Nyskaping og utvikling

Innovativt og kreativt samarbeid

Gjennom et innovativt og kreativt samarbeid skal vi drive en kontinuerlig positiv og grensesprengende prosess for industriell nyskaping og utvikling.

Bistand

Idé- og forretningsutvikling

Vi kan hjelpe deg med idé- og forretningsutvikling, bistå deg i forhold til dine utviklings- og innovasjonsplaner og bidra med vår kunnskap og et bredt nettverk.

Vi tar bestandig utgangspunkt i dine virkelige behov og hjelper deg med planer som er best tilpasset akkurat deg.

branding icon
branding icon

Forkning og Innsikt

Stort nasjonalt og internasjonalt nettverk

Med vårt store kontaktnett mot både nasjonale og internasjonale FoU miljøer kan vi koble prosjekter mot den riktige samarbeids- og utviklingspartner.

Innveno AS er et utviklingsselskap for gründere, industri og næringsliv som ble etablert i 2010

Innveno arbeider hele tiden sammen med industri og næringsliv for få mer verdiskaping og flere arbeidsplasser til Nordmøre

Våre viktigste arbeidsområder

 • Ide og gründerutvikling
 • Prosjektutvikling:
 • – I nettverk og klynger
 • – For enkeltbedrifter
 • Kompetanseutvikling
 • Kobling mellom industri/næringsliv og forskning- og utviklingsmiljøg
 • Finansiering og kontakt med virkemiddelapparatet
 • Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Kobling og utvikling på tvers av tradisjonelle næringer og bransjer

Innveno AS skal bidra til at idéer, initiativ og engasjement bidrar til lokal og regional verdiskaping.

 • Videreutvikling, finansiering og kommersialisering av idéer og gründerprosjekter
 • I bedrift:
 • – Prosjektutvikling
 • – Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
 • – Prosjektorganisering
 • – Prosjektledelse
 • Klynge og nettverk:
 • – Felles strategi og utvikling
 • – Utvikling av samarbeidsprosjekt mellom to eller flere bedrifter
 • – Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
 • – Prosjektfinansiering
 • – Prosjektledelse